پروژه محور کنارگذر شمال شرق اهواز قطعه اول باند برگشت
 پروژه احداث تقاطع غیر همسطح زیرگذر انتهای کوی پردیس در منطقه پنج شهرداری اهواز
پروژه احداث تقاطع غیر همسطح میدان مطهری بندر بوشهر
پروژه احداث تاسیسات زیر بنایی و برق شهرک گاومیش داری سلمان فارسی اهواز
پروژه احداث تقاطع غیر همسطح کمر بندی اندیمشک با بزرگ راه اندیمشک – دزفول
 پروژه تعریض پل علی کمال و احداث خط فاضلاب 1400 میلیمتری
 پروژه پیاده سازی و اجرای مسیر ROW و حفاری کانال خط لوله انتقال نفت خام ترش سبز آب – ری  
نام پروژه : اجرای کارهای تکمیلی پروژه احداث راکتور تحقیقاتی 40 – IR خنداب اراک
پروژه عملیات اجرایی تقاطع های کنار گذر جنوبی بابل به همراه رو سازی قسمت میانی
پروژه تعریض پل روی کانال مسیل آب و باقیمانده عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح میدان بسیج اندیمشک
 پروژه  اجرای عملیات سیویل ساختمانی کارخانه نورد فولاد کاوه اروند
پروژه اجرای کلیه عملیات مربوط به بخش های باقی مانده مسیر ، پل ها و تقاطع ها در بهسازی و چهار خطه نمودن محور نور – چمستان – آمل
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت