پروژه محور کنارگذر شمال شرق اهواز قطعه اول باند برگشت
پروژه احداث تاسیسات زیر بنایی و برق شهرک گاومیش داری سلمان فارسی اهواز
پروژه احداث تقاطع غیر همسطح کمر بندی اندیمشک با بزرگ راه اندیمشک – دزفول
 پروژه تعریض پل علی کمال و احداث خط فاضلاب 1400 میلیمتری
 پروژه پیاده سازی و اجرای مسیر ROW و حفاری کانال خط لوله انتقال نفت خام ترش سبز آب – ری  
نام پروژه : اجرای کارهای تکمیلی پروژه احداث راکتور تحقیقاتی 40 – IR خنداب اراک
پروژه عملیات اجرایی تقاطع های کنار گذر جنوبی بابل به همراه رو سازی قسمت میانی
پروژه تعریض پل روی کانال مسیل آب و باقیمانده عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح میدان بسیج اندیمشک
 پروژه  اجرای عملیات سیویل ساختمانی کارخانه نورد فولاد کاوه اروند
پروژه اجرای کلیه عملیات مربوط به بخش های باقی مانده مسیر ، پل ها و تقاطع ها در بهسازی و چهار خطه نمودن محور نور – چمستان – آمل
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت