1-دعوتنامه

2-پیشنهاد قیمت

3-نقشه

 

 

**توجه: پس از دریافت اسناد جهت اطلاع از تغییرات احتمالی آتی شماره تماس خود را به شرکت مهندسی متراسامان (اداره پیمان و رسیدگی) اعلام نمائید.**

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت