گرچه هر شرکتی، با تاریخ وشماره ثبت دراداره ثبت شرکتها تاسیس وصاحب موجودیت مستقل می گردد، اما شرکت مهندسی مترا سامان در ابتدای دهه 70 فعالیت خود را تحت عنوان معاونت فنی ومهندسی وسپس بخش راه و ساختمان شرکت نصر میثاق اهواز با توفیق الهی وتكیه بردانش فني و مديريتي وبرخورداری از امکانات تخصصی وفنی وماشین آلاتی خود در راستای ایجاد اشتغال و کسب درآمدودرنتیجه کمک به عمران وآبادانی کشورآغاز نمود. با توسعه قابل توجه و اجرای پروژه های عمرانی بزرگ وکسب تجارب ارزشمند درزمینه های مختلف اجرایی، در تاریخ89/03/19 به عنوان یکی از شرکتهای اقماری هلدینگ نصرمیثاق اهواز با شمارة ثبت 377164 دراداره ثبت شرکتهای تهران وسپس با شماره ثبت 41223 به اداره ثبت شرکتهای اهوازمنتقل و به ثبت رسید. عزم و اراده مدیریت شرکت در طی سالیان متمادی، همواره در جهت توسعه و تعالی وافزایش جایگاه واعتبار شرکت بوده وهم اکنون مفتخر است، با بهره گیری از تجربه گرانقدرسالها فعالیت در حوزه عمرانی و نیز داشتن کارکنانی متخصص، توانمند، مجرب و باهوش، به اهداف بزرگی نائل ودرعرصه رقابت با بهترين شرکت های داخلی، خوشنام وصاحب عیار بوده ومورداعتماد کارفرمایان وذینفعان می باشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت