ما مجموعه کارکنان و مدیران شرکت مهندسی مترا سامان با تکیه بر سابقه و پیشینه درخشان پیشکسوتان شرکت، خود را نسبت به رعایت اصول ارزشی-اخلاقی ذیل متعهد دانسته و به فضل و عنایت خداوند متعال، تمام سعی و تلاش خود را نسبت به اجرای دقیق این اصول در کلیه مناسبات و مراودات درون و برون‌سازمانی معطوف خواهیم کرد:

1-شرافت کاری واخلاق حرفه ای

2-مشتری مداری

3-صمیمیت ،صداقت و صراحت

4-احترام، همکاری و مشارکت

5-آموزش مستمر، توانمندسازی و شایسته سالاری

6-انجام کار به موقع و با کیفیت

7-رازداری، امانت‌داری و صرفه‌جویی

8-روابط ارزش‌آفرین و اثربخش با ذی‌نفعان

9-دور اندیشی، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی

10-قانون مداری ،رعایت استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی (HSE)

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت