موفقیت شرکت مهندسی مترا سامان در مناقصه چهار خطه کردن ورودی دره شهر ایلام

عنوان پروژه : چهار خطه کردن ورودی دره شهر کیلومتر 00+00 الی 200+09

کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان ایلام

مبلغ قرارداد : 410 میلیارد ریال 

مکان : استان ایلام، شهرستان دره شهر

مدت پروژه : 24 ماه

 

بازگشت به صفحه قبل

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت