برگزاری جلسه شورای هماهنگی در پروژه تقاطع غیر هم سطح اندیمشک روز پنج شنبه مورخ 97/09/29

جلسه شورای هماهنگی با حضور مدیرعامل و اعضاء محترم شورا و میهمانان محترم پس از بازدید از مراحل اجرای سازه فلزی تقاطع غیر همسطح اندیمشک برگزار گردید طی این بازدید جناب آقای مهندس اسماعیلی فر توضیحاتی در خصوص نحوه عملیات اجرایی پروژه مذکور بیان فرمودند پس از آن آقای مهندس ترکمن وآقای مهندس واحدیان توضیحات تکمیلی را ارائه نمودند در ادامه پس از صرف نهار جلسه هماهنگی با موضوع رفع موانع و مشکلات کارگاه ها برگزار گردید.

 

 

 بازگشت به صفحه قبل

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت